Salaris

Het loonstrookje

Een loonstrook documenteert de componenten van het loon of de salarissen van werknemers in een bepaalde periode. Werknemers en werkgevers kunnen de loonlijst ook gebruiken om de betaling van hun lonen en salarissen te zien.

De loonlijst is de verzamelnaam en vat de loonlijst en loonlijst samen. Werkgevers kunnen werknemers op twee manieren belonen: via lonen of salarissen. Als het om loon gaat, wordt de werknemer betaald op basis van het aantal gewerkte uren – het uiteindelijke bedrag kan dienovereenkomstig per maand variëren (meer informatie over premielonen vindt u in dit artikel). Het salaris is op zijn beurt een vast bedrag dat maandelijks wordt uitbetaald. Het maakt niet uit hoe lang de werknemer daadwerkelijk heeft gewerk

Wat is een salarisadministratie?

Het salarisadministratiekantoor is een term die bij het Uitzendbureau wordt gebruikt in verband met vergoedingsaanvragen/uitkeringsaanvragen. Vanwege de werktijdverkorting dienen veel bedrijven momenteel een schriftelijke aanvraag voor terugbetaling van de werktijdverkorting in bij het Federaal Arbeidsbureau, in het arrondissement waarvan de salarisadministratie verantwoordelijk is voor de werkgever.

Kortom, het salariskantoor is de afdeling in het bedrijf die controle heeft over salarisgegevens, werktijden, etc., meestal de personeelsafdeling of salarisadministratie. Moet de werkgever een loonstrookje opmaken? Ja, als werkgever bent u volgens § 108 GewO verplicht om iedere werknemer een loonstrook te verstrekken. “De werknemer krijgt een verklaring in tekstvorm wanneer het loon wordt betaald”, zegt de wet.

Zelf maken

Het is ingewikkeld, duurt lang en het doet pijn als er fouten worden gemaakt: Salarisadministratie is niet een van de meest aantrekkelijke taken van HR-managers. Dus waarom het zelf doen? Waarom het loont om intern en met software de loonadministratie te doen, laat de volgende voordelen zien:

 • Kosten blijven beheersbaar: Externe aanbieders doen het werk voor u, maar laten deze dienst ook dienovereenkomstig vergoeden. Ook met software blijft interne salarisadministratie het goedkopere alternatief.
 • Altijd onderweg in overeenstemming met de wet: providers updaten hun software wanneer er een wetswijziging is – zonder extra kosten of kosten voor u.
 • Veilige, beveiligde software: Als u uw loonadministratie intern met software doet, voorkomt u dat gevoelige salarisgegevens heen en weer worden gestuurd tussen belanghebbenden.
 • Meer zelfstandigheid: Jij bent de interne contactpersoon en kan vragen sneller beantwoorden. Daarnaast ben je niet gebonden aan de planning van externe aanbieders en kun je op ieder moment de salarisadministratie voorbereiden.
 • Uw belastingadviseur richt zich op advisering: Met de juiste software heeft hij niet meer te maken met Excel-lijsten en datachaos. Inhoud en opbouw: wat moet er in de verklaring staan?

De wet regelt wat er op de loonlijst moet staan. Het volgende overzicht toont de afzonderlijke componenten in detail.

 • brutoloon of salaris
 • Beloning in natura / voordelen in natura
 • Kapitaalopbouwende voordelen
 • Bijdrage ondernemingspensioenregeling
 • belastingaftrek
 • Sociale zekerheidsbijdragen werknemer
 • Persoonlijke afdrukken
 • onkostenvergoedingen
 • Uitbetalingsbedrag laatste deel
 • accountgegevens van de werknemer
 • Totaal bedrag betaald door de werkgever